Úvodné informácieZakladanie spoločnostíLikvidácia spoločnostiPrenájom sídlaZmeny v spoločnostiachVymáhanie pohľadávokÚčtovný a daňový servis
Prenájom administratívneho sídla


Poskytujeme profesionálne služby spojene s prenájmom registračného sídla pre vznikajúce či existujúce spoločnosti v súlade s legislatívnymi podmienkami platnými na Slovensku. Ak potrebujete vhodnú adresu k podnikaniu, ale nepotrebujete vlastné priestory, využite našu ponuku a uzavrite platnú nájomnú zmluvu ktorou môžete preukazovať existenciu sídla svojej spoločnosti v zmysle platných zákonov. Zabezpečíme príjem Vašich poštových zásielok a ich následné zasielanie na Vami udanú adresu, prípadne spracovanie podľa Vašich pokynov. Naše doplnkové služby Vám zabezpečia potrebný komfort pri Vašich obchodných rokovaniach a potrebné zázemie pre Vaše úspešné podnikanie.

Prenájom registračného sídla

Pre Vašu spoločnosť poskytneme v zmysle platných predpisov, registračnú adresu, spolu s nájomnou zmluvou a potrebným označením, tak ako to vyžaduje Obchodný a Živnostenský zákon. Došlé poštové zásielky Vám uschováme na osobné prevzatie, alebo 1x týždenne zašleme na Vami zadanú adresu na území Slovenska. Prijem všetkých doručovaných písomnosti a preberanie doporučených zásielok na základe plnomocenstva. Oznámenie o prijatí doporučenej zásielky formou SMS alebo e-mailom. Zasielanie prijatej pošty 1x týždenne aj mimo územie Slovenska, podľa dohody s klientom. Základná cena 50,- Eur s DPH mesačne.

Prenájom rokovacích priestorov

Ak potrebujete vhodné miesto pre Vaše obchodné rokovania, môžete si ich na potrebný čas prenajať. V našich rokovacích priestoroch môžete v pokojom prostredí rokovať s Vašimi obchodnými partnermi a využívať občerstvenie ktoré Vám pripraví naša asistentka. Cena za hodinový prenájom 20,- Eur s DPH.

Administratívna a technická podpora pri rokovaniach

Využívajte sekretárske služby bez nutnosti aby ste mali vlastnú sekretárku a platili jej mesačnú mzdu. Naša vyškolená asistentka Vám pomôže pri obchodných rokovaniach a zabezpečí potrebné sekretárske práce presne podľa Vašich požiadaviek. V prípade potreby Vám zapožičiame audiovizuálnu a počítačovú techniku na zabezpečenie maximálneho komfortu Vášho rokovania. Cena stanovená dohodou, podľa rozsahu požadovaných služieb.

Preberanie telefonických hovorov asistentkou

Naša asistentka bude podľa dohodnutých pokynov v mene Vašej spoločnosti preberať telefonické hovory, vyhotovovať o nich záznam a prípadne na základe dohody ja poskytovať potrebné informácie volajúcim účastníkom. Cena stanovená dohodou, podľa rozsahu požadovaných služieb.

Organizovanie Valných zhromaždení, rokovaní a školení

Zabezpečujeme kompletné organizovanie Valných zhromaždení, obchodných rokovaní a školení v našich priestoroch. Pre klientov zabezpečujeme odborné poradenstvo, potrebnú audiovizuálnu techniku a v prípade potreby, aj účasť právnika alebo notára. Cena stanovená dohodou, podľa rozsahu požadovaných služieb..