Úvodné informácieZakladanie spoločnostíLikvidácia spoločnostiPrenájom sídlaZmeny v spoločnostiachVymáhanie pohľadávokÚčtovný a daňový servis
Zakladanie spoločnosti


Poskytujeme kompletné služby spojené so založením novej spoločnosti podľa Vašich požiadaviek. Zastupujeme klienta v celom procese založenia spoločnosti,od podpísania zakladateľských dokumentov až po zaregistrovanie u správcu dane. Celá zaplatená čiastka Vám bude vyfakturovaná a po založení spoločnosti si ju môžete uplatniť ako nákladovú položku.

Založenie novej spoločnosti s ručením obmedzeným

Zastúpime Vás pri podpise zakladateľských dokumentov, pri konaní na Živnostenskom úrade a konaní na príslušnom obchodnom registri. Pripravíme Vám spoločnosť presne podľa Vašich potrieb za primeranú cenu. Celý proces založenia novej spoločnosti trvá priemerne 20 dní. Cena od 420,- Eur vrátane DPH a všetkých poplatkov.

Založenie novej akciovej spoločnosti

Pri zakladaní akciových spoločností je potrebná individuálna spolupráca s klientom, preto pre klientov poskytujeme odborné poradenstvo, spracovanie všetkých potrebných dokladov individuálne podľa potrieb klienta. Cena je stanovená dohodou podľa rozsahu požadovaných služieb.

Predaj už pripravených nových spoločností

Ak potrebujete podnikať okamžite, poskytneme Vám už pripravenú novú spoločnosť, ktorá má v predmete podnikania základné činnosti v oblasti obchodu a služieb. Takáto pripravená spoločnosť doposiaľ nevykonávala žiadnu podnikateľskú činnosť, má splatené základné imanie v zákonnej výške a nemá žiadne záväzky. V cene je zahrnutý prevod spoločnosti a všetky potrebné zmeny súvisiace s prevodom na nového spoločníka. Cena od 660,- Eur vrátane DPH a všetkých poplatkov.

Prevody podielov v existujúcich spoločnostiach

V prípade že sa rozhodnete investovať už do existujúcej spoločnosti, ktorá vykonávala podnikateľskú činnosť, vypracujeme Vám kompletnú odbornú analýzu ponúkanej spoločnosti, v ktorej vyhodnotíme aj prípadné riziká takejto investície. Cena je stanovená dohodou podľa rozsahu požadovaných služieb.

Odkupovanie existujúcich spoločností

Odkupujeme nezadlžené spoločnosti po odbornom posúdení ich ekonomického stavu a bonity. Cena za takúto spoločnosť je stanovená na základe odborného posudku a dohody s klientom.