Úvodné informácieZakladanie spoločnostíLikvidácia spoločnostiPrenájom sídlaZmeny v spoločnostiachVymáhanie pohľadávokÚčtovný a daňový servis
Správa spoločností a účtovný servis

Ak sa dlhodobo zdržiavate v zahraničí, ste pracovne vyťažený alebo sa len chcete venovať viac vášmu podnikaniu ako behaniu po úradoch a administratíve, využite naše služby kompletnej správy spoločností. Ponúkame kompletnú obchodnú administratívu pre Vašu spoločnosť, zabezpečujeme kvalitné vedenie účtovníctva, kompletne zastupovanie pri komunikácií zo správcom dane a v prípade daňovej kontroly aj celý priebeh kontroly. Máme skúsenosti so zastupovaním pri daňových kontrolách a riešení problémov spojených so správou daní a poplatkov. Ponúkame možnosť uskladnenia účtovných dokladov a vykonávame prípadné rekonštrukcie účtovníctva.

Komunikácia a styk s úradmi

V prípade potreby Vás zastúpime pri všetkých jednaniach s úradmi, súdmi, prípadne inými inštitúciami. Zabezpečujeme kompletnú právnu pomoc, odborné ekonomické a daňové poradenstvo, v pripade potreby je možné dohodnuť aj obchodné vedenie Vašej spoločnosti na základe dohody o výkone funkcie konateľa alebo prokuristu. Všetky podmienky a taktiež cenu za takéto služby dohodneme podla rozsahu prác.

Vedenie účtovníctva

Naše ekonomické oddelenie zabezpečuje vedenie kompletnej účtovnej a personálnej agendy pre malých a stredných podnikateľov. Zabezpečujeme vedenie účtovníctva, vypracovanie a zasielanie výkazov a hlásení, personalistiku a podávanie daňových priznaní. Ceny stanovujeme individuálne už od 50,- Eur mesačne.

Zastupovanie pri daňových kontrolách

Mame bohaté skúsenosti so zastupovaním pri daňových kontrolách a riešení problémov spojených so správou daní a poplatkov. Stačí ak splnomocnite poverenú osobu na zastupovanie a o celý priebeh daňovej kontroly sa už postaráme. Ceny stanovujeme individuálne podľa rozsahu a náročnosti kontroly.

Rekonštrukcia a analýza účtovníctva

V krízových prípadoch zabezpečujeme hĺbkovú analýzu účtovných dokladov, posúdenie hodnovernosti predloženého účtovníctva a v prípade nedostatkov sme schopný vypracovať rekonštrukčný plán a zabezpečiť potrebnú rekonštrukciu účtovníctva v zmysle zákona. Cena je stanovená podla rozsahu a náročnosti objednaných prác.

Sekretárske a administratívne práce

Prepisovanie dokumentov, pripravovanie zmlúv, vystavovanie účtovných dokladov pre Vašu spoločnosť, komunikácia s klientmi, správa písomnosti. Cena je stanovená podla rozsahu a náročnosti objednaných prác.