Úvodné informácieZakladanie spoločnostíLikvidácia spoločnostiPrenájom sídlaZmeny v spoločnostiachVymáhanie pohľadávokÚčtovný a daňový servis
Vymáhanie pohľadávok

Našim klientom poskytujeme kompletnú správu ich pohľadávok, od ohodnotenia bonity pohľadávky, cez určenie najúčinnejšej metódy vymáhania, až po zastupovanie pri prípadnom súdnom spore a následnom exekučnom konaní. Stačí nás poveriť vymáhaním Vašej pohľadávky a my sa postaráme o všetky potrebné úkony až do jej definitívneho vyriešenia. Prostredníctvom našich spolupracovníkov vymáhame pohľadávky na celom území Európskej únie. Neplaťte za zbytočné upomienky ak si Váš dlžník neplní svoje záväzky, zverte vymáhanie pohľadávok odborníkom. Vašu pohľadávku ohodnotíme a poradíme Vám najvhodnejší spôsob jej vymáhania. U nás zaplatíte len za skutočne odvedené úkony a konkrétne výsledky.

Poradenská činnosť pri zabezpečení pohľadávok

Už od momentu keď predpokladáte vznik novej pohľadávky nás môžete osloviť aby sme Vám poskytli čo najúčinnejšie metódy zabezpečenia Vašich pohľadávok, tak aby ich následné vymáhanie bolo čo najúčinnejšie.

Mimosúdne vymáhanie pohľadávok

Zabezpečíme všetky zákonne postupy a metódy na komunikáciu s Vašim dlžníkom tak aby došlo k uznaniu Vašej pohľadávky a jej následnému uhradeniu. Poskytneme možné riešenia jeho platobnej neschopnosti a prípadne zabezpečíme odkúpenie vašej pohľadávky iným subjektom. Vedieme rozsiahlu databázu podnikateľských kontaktov v rámci ktorej Vám môžeme zabezpečiť prípadne možnosti zápočtov, postúpenia a pripadne iných úkonov smerujúcich uspokojeniu vašich pohľadávok.

Príprava žaloby na súdne konanie a zastupovanie pri súdnom konaní

Pre našich klientov zabezpečujeme kompletný servis pri súdnom vymáhaní pohľadávok, od spísania žaloby až po vykonanie exekúcie na majetok povinného. Spolupracujeme s advokátmi aj v zahraničí a zabezpečujeme pre Váš najvýhodnejšie podmienky a prijateľné ceny za úkony spojene s vymáhaním Vašich pohľadávok.

Financovanie dočasnej platobnej neschopnosti

V odôvodnených prípadoch zabezpečujeme krátkodobé financovanie podnikateľských aktivít pre klientov na základe postúpených pohľadávok (forfaiting) alebo iného ručenia.